Samfunnsøkonomen: – Håper politikerne har guts til å gi byen et kulturløft

foto