- I bunn og grunn omtales ikke musikkorpsene i Norge i det hele tatt

– FORSØMT: – I bunn og grunn omtales ikke musikkorpsene i Norge i det hele tatt, med ett unntak: 17. mai-sendinga, skriver artikkelforfatteren. Her et bilde fra Kanebogen skolekorps sitt 55-årsjubileum høsten 2018.