Vengsøy-siktede er tidligere dømt for narkotikabruk og ulovlig oppbevaring av våpen

foto