Lokaleid butikk på flyttefot – går fra 100 kvadratmeter til det femdobbelte