Politisk mobilisering for å endre skatteregler

Ordfører Kari-Anne Opsal og ordførerne i en rekke kommuner i regionen er bekymret på vegne av både leverandørindustrien og lokalt eide havbruksselskap. Foto: Arkiv - Andreas Isachsen