Savnet etter naturen, familie og venner gjorde at Monica forlot millionby til fordel for Refsnes