Det skriver UNN i en pressemelding mandag. De digitale brevene vil komme i «innboksen» på helsenorge.no, og du vil få varsel på mobiltelefon straks brevet sendes fra sykehuset.

Disse vil likevel få brev i postkassen:

  • Personer som ikke er registrert som bruker av Helsenorge

  • Personer som har reservert seg mot digital kommunikasjon

  • Ungdom mellom 12 og 16 år

  • Personer som ikke har åpnet sitt digitale brev i løpet av fire dager

Klarere, kortere, enklere

De nye brevene er utformet i klart språk, med tydeligere innhold og lettere formuleringer. Unødvendige faguttrykk er fjernet eller forklart, og info som allerede finnes digitalt, er erstattet med lenker til helsenorge.no eller sykehusets egen nettside, unn.no.

– Målet er å gjøre det enklere for pasientene å forstå og bruke informasjonen fra sykehuset, sier Ulf H. Isaksen i pressemeldingen, som leder arbeidet med digitale brev i UNN.