Har levert inn krav på 22 millioner kroner i boet etter byggekonkurs