– Bygdefolket skal ikke være engstelig for at Melvika blir en opphopningsplass for anleggsavfall

foto