Avinor får tillatelse til utslipp av kjemikalier i Evenes

foto