Fagskolen for brann- og redningspersonell dyrere enn først antatt

foto