Omtalt som «skandalehelikopter», her gjør de det som gjøres kan for å få NH90 i lufta