Når skolen starter opp, blir det ikke lekser i tradisjonell forstand

foto