En tenkt katastrofe i havnebassenget der hurtigbåten skal ha krasjet i kulturhuskaia. Klokken 09.00 gikk alarmen for sykepleierstudenter og studenter på internasjonal beredskap som sammen skal øve på masseskadehendelse.

ALARMEN GÅR: May Jørgensen Hass ringte inn alarmen. Foto: Morten Hagen
KLAR TIL ØVELSE: Lærer for sykepleiere Hilde Lian har forberedt studentene sine godt. Foto: Morten Hagen

Lærer for sykepleiere Hilde Lian var den som hadde ideen om et tverrfaglig samarbeid på UIT Harstad.

– Planen bak denne typen katastrofeøvelse er at de rundt 100 studentene skal få øve og praktisere det de har lært, sier Lian.

Det er første gang de kjører et slik samarbeid mellom sykepleierstudenter og studenter på internasjonal beredskap.

– Sykepleierstudentene skal behandle skadde, og beredskapsstudentene tar seg av sikkerhet, beredskap, krisehåndtering og presse, sier Lian.

GODT FORBEREDT: Aud Solveig Nilsen har doktorgrad i risikostyring og samfunnssikkerhet. Foto: Morten Hagen
STYRTE STABEN: Ordfører under onsdagens øvelse Geir Egil Haug, med seg har han en stab på rundt 20 studenter som har fått ulike roller. Foto: Morten Hagen

Opprettet krisestab

Aud Solveig Nilsen har doktorgrad i risikostyring og samfunnssikkerhet. Hun forteller at de simulerer en kommunal stab som skal håndtere situasjonen.

– Dette er god trening for studentene, sier Nilsen.

Hun sier videre at de har pratet med kommunens beredskapssjef som har gitt dem gode innspill på hvordan det fungerer.

«Dagens ordfører» Geir Egil Haug har tatt har tatt full styring og opprettet en kommunal kriseledelse og krisestab.

– Vi har fått litt tid på og forbedre oss på hvordan en kriseledelse settes opp med beredskapskoordinator, kommunal ledelse med fagsjefer og kommuneoverlege, sier Haug.

MANGE SPØRSMÅL: Under øvelsen var Jim Rædergård politi. Foto: Morten Hagen
GIR SEG IKKE: Mange spørsmål fra journalist Jørgensen Hass til politiet under øvelsen. Foto: Morten Hagen

Ludo ble sykestue

Det hele er gjort så reelt som mulig, slik at alle ledd i en slik situasjon skal fått prøvet seg.

Skadestedsleder er Jim Rædergård som spiller politi. Han informere liaisonoffiser som er en person som samarbeider mellom to organisasjoner med å kommunisere og koordinere aktiviteter. Dette gjøres for å oppnå best ressursutnyttelse fra en organisasjon til en annen.

I tillegg hadde May Jørgensen Hass og Dana Akmentina fått i oppdrag å være pågående journalister, noe Rædergåd fikk merke.

Inne på Ludo var det opprettet en sykestue der de tok imot alle de skadde etter båtulykken. Sykepleierstudentene var rask til å behandle de skadde etter hvert som de kom inn på den midlertidige sykestua.

Dana Akmentina og May Jørgensen Hass var journalister. Foto: Morten Hagen
Foto: Morten Hagen
Foto: Morten Hagen
Foto: Morten Hagen
Foto: Morten Hagen
Foto: Morten Hagen
Foto: Morten Hagen
Foto: Morten Hagen
Foto: Morten Hagen
Foto: Morten Hagen
Foto: Morten Hagen
Foto: Morten Hagen
Foto: Morten Hagen
Foto: Morten Hagen
Foto: Morten Hagen
Foto: Morten Hagen
Foto: Morten Hagen
Foto: Morten Hagen
Foto: Morten Hagen
Foto: Morten Hagen