I tradisjonens tro skal Sivilforsvaret teste varslingssystemet sitt. Det gjøres fast andre onsdag i månedene januar og juni. Det vil si at denne onsdagen klokken 12:00 vil det ule fra tyfonene i hele Norge.

Det som er annerledes i år, er at i tillegg vil du får varsel på mobilen din.

– Nye Nødvarsel på mobil er et sjumilssteg for beredskapen. Rask og sikker kommunikasjon om fare eller krise gir mer trygghet, og har vært en viktig prioritering for Senterpartiet og Arbeiderpartiet i regjering, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) til VG.

Signalet fra tyfonene sendes i tre serier med ett minutts opphold mellom seriene. Signalet betyr at du skal søke informasjon i for eksempel radio, tv, aviser, myndighetenes nettsider og sosiale medier.