Større mengder narkotika og kontanter beslaglagt – blir sannsynligvis lagret i «depoter» utendørs i byområdet

foto