De nyeste boligene utløser de største rettstvistene