Disse kommunene får tilskudd til digital opplæring