Bygde leiligheter for 18 millioner – nå har kommunen overtatt