Tankbil med 900 liter diesel havnet på siden etter ulykke på E10