Det er nok mange kommuner som har planer for ryddedagen, men i Skånland er de tidlig ute med informasjon. Lag og foreninger, politikere og næringsliv, skoler og innbyggere bes om å være med på en ryddedugnad i strandsonen.

Kommunen sørger for at innsamlet søppel blir hentet etter at aksjonen er gjennomført, også det man måtte komme over som ikke kan plasseres i en søppelsekk.

– Målet med ryddingen er å få ryddet strandsonen i størst mulig grad i år og at vi fortsetter til neste år der vi ikke rakk, sier daglig leder på Frivillighetssentralen i Skånland, Laila Benjaminsen.

Hun forteller om et godt engasjement.

– Det har vært ett fantastisk engasjement, men vi ønsker flere med på aksjonen. De som ønsker det bes ta kontakt med Frivillighetssentralen for informasjon. Dette er jo en nasjonal dugnad, der hele strandsonen i Norge ryddes 7. mai. Europa gjør det samme, så her er vi mange som gjør en innsats for miljøet.