- Under tvangsevakueringa av Finnmark og Nord-Troms etter krigen, ble det opprettet flere flyktningeleire i Troms, blant annet «Finnmarksleiren» på Trondenes. Nå gir fylkesrådet i Troms penger til Troms historielags prosjekt som skal samle inn og systematisere minner fra samtidsvitner og dokumentere forholdene i denne leiren.

Fylkesrådet gir 40.000 kroner til historielagets «Prosjekt Trondenesleiren». Målet er en publisering av materialet fra innsamlingene i forbindelse med 75-årsjubileet for fred i 2020.

- Det er på høy tid at dette arbeidet nå blir gjort slik at denne delen av krigshistorien kan løftes frem og få sin rettmessige plass i historiebøkene, sier fylkesråd for helse, kultur og næring, Willy Ørnebakk (Ap) i en pressemelding.

Troms fylkeskommune har også utarbeidet en fredningssak for Trondenes der ruinene fra Finnmarksleiren inngår i fredningsforslaget. Denne planen ligger nå ute til offentlig ettersyn.

- Historielagets arbeid blir en viktig dokumentasjon som sammen med de fysiske sporene etter leiren vil gi et godt utgangspunkt for formidling av denne historien, konkluderer Ørnebakk.