Nær halvparten stryker, men færre gjør det i Harstad enn i resten av landet

foto