Arnfinn har boret kloakktunneler i Hongkong, men elsker lukta av gran og furukvae på Gårahøgda

foto