Energiselskap gjør seg lekker for fremtidens arbeidstakere