Best i landet etter alle stemmene er talt opp

foto