Derfor har Pensjonistforeningen UNN Harstad valgt å gi 15.000 kroner.

Leder Anita Bergstad sier det var stor enighet i styret og øvrige medlemmer.

– Det kan godt bli mer, men det var alt vi kunne gi denne omgang. Vi ønsker med dette å vise vår takknemlighet for all støtte vi har fått fra sykehuset i alle år, sier hun.

Utfordrer andre pensjonistforeninger

Sammen med Randi Stenli Pedersen, Turid Bjørklund og Bente Perander møter de blide damene Harstad Tidende utenfor hovedinngangen.

– Vi vil utfordre alle pensjonistforeningene i hele regionen, og ikke minst de forskjellige organisasjonene ved sykehuset, spesielt Fagforbundet.

Sykehusets pensjonistforening har 193 medlemmer og de mener det skulle bare mangle om de ikke støttet denne aksjonen.

– Er i reparasjonsalderen

– Vi støttet også innsamlingen til MR til sykehuset i 1999. Vi vet hvor viktig MR-maskinen har vært og er for pasientene. Roboten vil blir like viktig, og kanskje kan mange pasienter få et bedre liv etter en robotoperasjon enn uten, sier de.

De blide damene begynner å dra på alderen, og de vet at kanskje må de innom sykehuset, ikke som ansatt, men som pasient.

– Vi er kommet i reparasjonsalderen. Vi er utrolig glade for at sykehuset endelig kan få en slik robot. Det vil styrke sykehusets fremtid og ikke minst vil den bli bra for pasientene, sier de.