Her legges det ut boligtomter i et helt nytt felt

foto