Arne Helge tilsatt som ny direktør. Skal lede 63 ansatte

foto