Folk står i kø for å ta lappen – nå gjør Vegvesenet noe med det

Sensor: Flere førerprøvesensorer klar til MC-sesongen starter. Foto: Colourbox