– Blir det ikke slutt på ulovlig ferdsel i området, vanker det bøter

foto