Helene er den eneste av sitt slag i hele Nord-Norge