«Han tørket omhyggelig av mordvåpenet, la det ved siden av liket og forsvant»

foto