Tirsdag ble det bestemt: Det skal bygges gang- og sykkelvei i Kilbotn

foto