«Njet» til gatenavnet – nesten 100 harstadværinger nærmer seg ny adresse