Advarer sterkt mot utsettelser av kollektivplanene i sentrum