Her rulles den første kjøledisken inn i nybutikken