Koronautbrudd på Hurtigruten – ligger til kai i Tromsø

foto