Roser kommunedirektøren for rask reaksjon mot ensomhet og utenforskap