Kulturhussjefen om Tre stemmer:– Det var en ære å bli spurt