Budsjettarbeidet i gang: Stopper sentrumsplaner og skal sende ny skolestruktur ut på høring

foto