Krever like helsetilbud i vår region som i resten av landet