Kystjegerkommandoen varsler øvelse med skyting og øvingseffekter

foto