Ønsker å videreføre gjennomkjøringsforbudet på skolevei