Mente hun var blitt nok straffet etter ulykke – retten var ikke enig