Stenger fylkesveien – vil ikke være mulig for kjøretøy å passere