Langsgående asfaltkant midt i veien – etter asfaltering