Reddet 6000 måltider fra å bli kastet gjennom appen Too Good To Go