I en pressemelding skriver UiT Harstad at de skal arrangert en større kriseøvelse onsdag 11. januar mellom klokken 08.00-15.30, øvelsen blir å foregå i tilknytning til UiT sine lokaler i Harstad.

Det er sykepleierstudenter og studenter i internasjonal beredskap som sammen skal øve på å håndtere en tenkt katastrofe i havnebassenget i Harstad.

Videre i pressemeldingen står det at sykepleierstudentene skal øve på livreddende førstehjelp og skadehåndtering, mens studentene i internasjonal beredskap skal etablere krisestab og øve på alle elementene i kriseledelse.

UIT ber derfor forbipasserende oppmerksom på at det blir markørvirksomhet i området mellom UiT og kaia.

Kommunikasjonsrådgiver Tomas Roland på UIT sier skadested blir opprettet på Ludo, og krisestab blir på et av klasserommene.