Ber om dokumentasjon på opprydning og eventuell spredning